Redactie, ‘Meer inzicht in relatie depressie en insomnia’, https://nedkad.nl/news/meer-inzicht-in-relatie-depressie-en-insomnia, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAD (6 oktober 2020)

Bij een diagnose van insomnia horen dagklachten zoals een sombere stemming of zorgen maken om slapen er vaak ook bij. Slapeloosheid en depressie zijn dus nauw met elkaar verweven. (…) Wanneer mensen voor hun depressie behandeld worden, blijkt dat slaapklachten vaak nog blijven bestaan als residueel symptoom. Zelfs als het eigenlijke probleem waarvoor mensen in behandeling gingen, de depressie, is verdwenen. (…) Bij mensen die beide diagnoses hebben, insomnia én depressie, lijkt therapie voor slaapklachten veelbelovend voor het behandelen van de depressieve klachten. (…) Een (…) opvallend resultaat was dat eerst de slaap verbeterde door de cognitieve gedragstherapie voor insomnia. Depressie volgde daarna. (…) Slaapklachten lijken dus één van de oorzaken van een depressie te zijn, in plaats van andersom.