PIETER BARNHOORN, ‘Gastcolumn: Mens, durf te leven (zonder diagnose)!’, https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/gastcolumn-mens-durf-te-leven-zonder-diagnose-~bc926471/, de Volkskrant (7 oktober 2018)

Zingeving

Naast overduidelijke psychiatrie komt er op het spreekuur van de huisarts ook veel zingevingsproblematiek. Is dit alles? Hoe leef ik in balans? (…) Mensen met deze klachten zijn geen aanstellers. Hun vragen en hun lijden zijn reëel. Het beroerde van deze tijd is echter dat er maar één manier is om erkenning te krijgen voor dat lijden. Erkenning krijgen en geven we (…) door dit lijden te bezien door een medisch of psychologisch denkraam. Daarom zijn er nog maar zo weinig mensen zonder een diagnose. (…) We verwachten onredelijk veel van geneeskunde en psychologie en vertalen daarom alle ongemak in (pseudo)medische termen. (…) Zingevingsvragen zijn spirituele vragen. Wie die vragen uit de weg gaat, krijgt vanzelf biologische of psychologische klachten. Aandacht voor zingevingsvragen daarentegen (…) zou (…) wel eens minstens zoveel gezondheidswinst kunnen opleveren als een leven lang cholesterol en bloeddruk meten.