‘Mensen met autisme hebben verstoorde tastzin’, http://eoswetenschap.eu/artikel/mensen-met-autisme-hebben-verstoorde-tastzin, Eos Wetenschap (9 SEPTEMBER, 2016).

Spiegeling

Wij hebben nu voor het eerst in de hersenen van mensen met autisme gezien dat een verstoring in de verwerking van de tastzin samenhangt met zintuiglijke en sociale moeilijkheden. (…) Op basis van de resultaten denken we dat het brein van mensen met autisme het moeilijk heeft om te bepalen welke tastprikkels bij een actie van een ander horen. (…) Wat je ziet of hoort, is over het algemeen hetzelfde als wat een ander ziet of hoort. Maar wat je voelt, komt helemaal niet overeen met wat een ander voelt. Tegelijk spiegel je wel de hele tijd wat anderen voelen, dus het is cruciaal om een onderscheid te kunnen maken in je brein tussen eigen tastprikkels en die van anderen.