Caroline Kraaijvanger, ‘Mensen met veel vrienden hebben hogere pijngrens’, http://www.scientias.nl/mensen-vrienden-hogere-pijngrens/, scientias.nl (29 april 2016).

Endorfine

Het idee dat er een verband zou kunnen zijn tussen pijngrens en de omvang van je sociale kringen, lijkt misschien wat vergezocht. Maar dat is het niet. (…) Eerdere onderzoeken suggereerden dat endorfine binding tussen mensen en andere dieren promoot. (…) Deze resultaten zijn (…) interessant, omdat recent onderzoek suggereert dat het endorfine-systeem bij psychologische aandoeningen, zoals een depressie, verstoord raakt.