Drs. P. van Burken, ‘Mindful ademen helpt de patiënt zijn emoties te reguleren’, https://www.psychfysio.nl/mindful-ademen-helpt-de-patient-zijn-emoties-te-reguleren/, PsychFysio (bezocht op 28 juni 2016).

Vaste plaats

Er is veel bewijs dat mindfulness training gunstig is voor het reguleren van emoties. Het focussen van de aandacht op de ademhaling kan hier een route in zijn. (…) Onderzoek toont bijvoorbeeld dat 15 minuten aandachtig focussen op de ademhaling (mindful ademen) de negatieve emotionele reactie vermindert van daaropvolgende aversieve plaatjes. (…) Mindful ademen maar ook mindful bewegen, en mindful waarnemen in algemene zin, hoort een vaste plaats binnen de fysiotherapie te krijgen.