Caroline Kraaijvanger, ’Mindfulness kan ook afrekenen met actuele depressie’, http://www.scientias.nl/mindfulness-kan-ook-afrekenen-met-actuele-depressie/, Scientias.nl (18 januari 2016).

Kernelement en vaardigheid

Uit (…) onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat mindfulness ingrijpt op het verminderen van rumineren en piekeren, wat gezien wordt als een kernelement van depressie. Ook (…) aanwijzingen dat na de training mindfulness-vaardigheden toenamen, zoals bewustzijn en acceptatie zonder oordeel.