Redactie, ‘Moeder op drift – Postpartumpsychose anders benaderd’, https://www.psychiatrieenfilosofie.nl/moeder-op-drift, Stichting Psychiatrie en Filosofie (bezocht op 18 februari 2021)

Hoe comfortabel klinkt de neurobiologische verklaring voor vrouwen die in de war raakten in de kraamtijd: “zij konden er niks aan doen”. Er waren hormonen in het spel. Hun immuunsysteem wilde zich niet omkeren en dus raakte hun stofjesbalans verstoord. Maar hoe comfortabel en gepast is deze verklaring eigenlijk als het betekent dat existentiële vragen niet aan bod mogen komen en de link met omstandigheden, mogelijke trauma’s en de verbinding met jezelf en anderen onderbelicht zal blijven? En als spirituele gewaarwordingen in de kraamtijd gesmoord zullen moeten worden met pillen en inzichten die zijn ontstaan tijdens de psychose, en thema’s die daarin speelden niet serieus genomen werden? Het medische model blijkt weinig houvast te bieden voor de kersverse moeder om haar ervaringen te begrijpen. (…) Dit symposium reikt psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners handvatten aan om voorbij het huidige neurobiologische, biomedische discours betekenisvol een open dialoog aan te gaan: met vrouwen met een kwetsbaarheid voor psychoses die moeder willen worden, en hun partners, opdat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden t.a.v. kraambedpsychosepreventie. En ook met vrouwen die herstellende zijn van een kraambedpsychose en die zoeken naar betekenisgeving, en hun partners. En ten slotte met elkaar, om in verdere denktanks of werkgroepen op het professioneel handelen te reflecteren en mogelijk te verbeteren.