Erica Renckens, ‘Mondkapjes als communicatief struikelblok’, https://www.nemokennislink.nl/publicaties/mondkapjes-als-communicatief-struikelblok/, NEMO Kennislink (6 mei 2020)

Mondkapjes blokkeren het zicht op de mond en een groot deel van het gezicht. Daarnaast dempen en vervormen ze de spraak, waardoor die nog moeilijker verstaanbaar wordt. (…) Artsen en verpleegkundigen kunnen makkelijk met gebaren aangeven dat ze de temperatuur willen opnemen of een infuus gaan vervangen. Maar ook in het dagelijks leven is het mogelijk om veel woordbetekenissen uit te beelden. Dat is dus geen echte gebarentaal, maar je gesproken taal ondersteunen met gebaren. (…) Voor doven en slechthorenden zijn de gevolgen van mondkapjes groter. (…) Omdat we niet horen, is zien voor ons extra belangrijk. (…) Met mondkapjes zien we die gezichtsuitdrukkingen niet meer en weten we dus niet wat er om ons heen gebeurt. (…) Een mondkapje creëert sowieso al afstand, daar zal iedereen last van hebben. Het maakt het moeilijker om je met iemand verbonden te voelen. (…) Ook in de communicatie onderling, van dove tot dove, zullen mondkapjes (…) problemen opleveren, want het mondbeeld is een essentieel onderdeel van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). (…) De bouwstenen van een gebaar bestaan uit vijf aspecten: plaats, handvorm, beweging, oriëntatie en non-manueel. Met dat laatste bedoelen we het mondbeeld en de gezichtsuitdrukking. (…) Als we het mondbeeld niet zien, zullen we elkaar niet verstaan. (…) Inmiddels zijn er online verschillende initiatieven voor mondkapjes met een transparant deel.