Redactie, ‘Muziek als medicijn voor te vroeg geboren baby’, https://www.vakbladvroeg.nl/muziek-als-medicijn-voor-te-vroeg-geboren-baby/, Vakblad Vroeg (24 oktober 2019)

Buiten de baarmoeder

Premature baby’s ontwikkelen zich veel beter door het horen van muziek. (…) In het UMCG werken ze (…) aan de wetenschappelijke onderbouwing van de muziektherapie. Dat is de specialisatie van hoogleraar kindergeneeskunde Arie Bos. (…) Door zoiets eenvoudigs als muziek bevorderen we de ontwikkeling van de hersenen. (…) Hoe beter de beweging, hoe beter de ontwikkeling in de hersenen. (…) Premature baby’s hebben vaak last van slecht slapen, een onrustige ademhaling en een hoge hartslag. Daarom is er een speciaal instrument ontwikkeld dat de rust en geborgenheid van de baarmoeder nabootst. De rollende, kleine balletjes in het instrument maken het geluid van de bloedsomloop in de baarmoeder. Dit soort geluiden kunnen baby’s helpen om dieper te slapen. (…) Wat normaal gesproken nog tijdens de zwangerschap gebeurt, dat doet de muziektherapie buiten de baarmoeder.