‘Muzikale wanklanken zijn cultureel bepaald, niet biologisch’, http://nos.nl/artikel/2117416-muzikale-wanklanken-zijn-cultureel-bepaald-niet-biologisch.html, NOS (13 juli 2016).

Consonantie

Door deze studie kan consonantie als mogelijk biologische factor eigenlijk definitief van de lijst. (…) Dissonante tonen werden door de Griekse wijsgeer en wiskundige Pythagoras als vals bestempeld. (…) Consonantie blijkt geen vroeg actieve factor te zijn voor wat mensen op latere leeftijd mooi vinden. Er waren al studies, bij baby’s en kinderen, die dat eerder deden vermoeden. (…) Het begrenst het aantal mogelijke biologische factoren dat van invloed is op onze capaciteit voor muzikaliteit en de ontwikkeling daarvan.