Redactie, ‘Nederlandse kinderen vaker last van angst en somberheid door coronamaatregelen’, https://nedkad.nl/news/angst-en-somberheid-door-coronamaatregelen/, Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie – NedKAD (20 oktober 2020)

Circa 1000 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar deden in april 2020 mee aan het onderzoek. De voorlopige resultaten laten zien dat, vergeleken met 2018, deze kinderen aangeven dat ze zich minder gezond voelen en minder contact hebben met leeftijdgenoten. (…) Ze hebben vijf procent meer slaapproblemen, zeven procent meer boosheid, een stijging van tien procent aan somberheid en maar liefst vijftien procent meer angstklachten. Het percentage kinderen met dusdanig ernstige angstklachten dat er op zijn minst hulp aangeboden zou moeten worden, verdubbelde van acht naar zestien procent. (…) Het Nederlands Jeugdinstituut heeft (…) adviezen opgesteld voor professionals, ouders en beleidsmakers die erop gericht zijn dat jongeren zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen.

Link

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Samen-zoeken-naar-balans-bij-nieuwe-coronamaatregelen