HENK DHEEDENE, ‘Niemand is nog normaal: ofwel ben je hoogbegaafd, ofwel gestoord’, https://www.tijd.be/dossier/ontbijt/niemand-is-nog-normaal-ofwel-ben-je-hoogbegaafd-ofwel-gestoord/10202376.html, De Tijd (24 januari 2020)

In ‘Over normaliteit en andere afwijkingen’ bouwt Verhaeghe voort op een werk van de Franse filosoof Michel Foucault over hoe we omgaan met mensen die afwijken van de norm. (…) Verhaeghe haalt een interview aan van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij stelde dat volgens de criteria van de DSM 42 procent van de Nederlanders voldoet aan de criteria van een psychische stoornis. ‘Bij elke nieuwe editie komen er vijftig tot zestig aandoeningen bij. Van 182 stoornissen in de tweede versie tot 347 in de vijfde editie. (…) Als een clinicus een kind in behandeling krijgt dat heel onrustig is en aan de criteria van ADHD voldoet, wil dat niet zeggen dat er niets mis is met dat kind. Maar de reductie van de problematiek tot die klinische diagnose is vals. (…) De druk van de scholen om een kind te labelen wordt volgens Verhaeghe almaar groter. En dan is er nog de krachtige propagandamachine van de farmasector. ‘We geven vandaag antipsychotica aan kinderen die weglopen, in opstand komen, vechten. Of kijk wat ouderen te slikken krijgen in bejaardentehuizen: slaapmiddelen, kalmeerpillen, antipsychotica. Dat is toch niet juist.’ (…) Verhaeghe (…) begint dan over die andere psychische aandoening die hij de jongste jaren spectaculair heeft zien toenemen: burn-out. (…) Het is een modewoord geworden, waardoor het ook wordt gebruikt voor toestanden waarop het helemaal niet van toepassing is. Dat is pijnlijk, want daardoor verliest de echte burn-out aan geloofwaardigheid. (…) Al sinds de jaren 1900 weten we dat trauma’s worden veroorzaakt door een teveel aan stimuli op het lichaam. Daarom is de stress in onze maatschappij maar gedeeltelijk psychologisch te verklaren: ze komt ook van alle fysieke prikkels.