Laura Batstra, ‘Niet iedereen die uit de pas loopt heeft een psychiatrische stoornis’, https://www.trouw.nl/opinie/niet-iedereen-die-uit-de-pas-loopt-heeft-een-psychiatrische-stoornis~aa7ab0fc3/, Trouw (8 augustus 2018)

Maatschappelijke context

Er zijn geen bloedtesten of hersenscans die kunnen helpen bij de diagnostiek: op lichamelijk niveau valt er domweg niets te zien. (…) Bovendien, wat een stoornis moet heten, hangt niet af van wat een scan kan laten zien, maar van normen en beslissingen in een maatschappelijke context. (…) We vinden tegenwoordig dat mensen vrolijk, sociaal, ondernemend en taakgericht moeten zijn. Wie niet aan die normen voldoet riskeert een label depressie, autisme, angststoornis of ADHD.