Pepijn (red.), ‘Niet te weinig bewegen maar verkeerde voeding maakt dik’, https://www.vakbladvroeg.nl/niet-te-weinig-bewegen-maar-verkeerde-voeding-maakt-dik/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (15 maart 2021)

Kinderen worden vooral dikker van ongezond eten en veel minder dan van te weinig bewegen. (…) De mens heeft gedurende de evolutie een mechanisme ontwikkeld om energie toe te wijzen aan lichaamsprocessen die het het hardst nodig hebben. Als er veel energie naar lichaamsbeweging gaat, kan er minder naar bijvoorbeeld groei of het immuunsysteem gaan. (…) Lichaamsbeweging is wel om andere redenen heel belangrijk voor opgroeiende kinderen. (…) Meer en preciezer onderzoek moet (…) bevindingen over het energieverbruik en de toewijzing van energie in het lichaam verduidelijken.