De psyche

 • Wordt gevormd door het instinct vanuit de hersenstam en het verstand vanuit de hersenschors (cortex)
 • Herbergt instincten die niet meer ongehinderd tot het bewustzijn doordringen
 • Het denken abstraheert de werkelijkheid waarmee elke gedachte er altijd naast zit
 • Herbergt concentratie en aandacht
 • De mens maakt de laatste decennia een kentering in bewustzijn door waarin samenhang als belangrijker wordt beschouwd dan afzonderlijke delen
 • De zoekende samenhang tussen psyche en lichaam leidt, klaarblijkelijk, tot een toenemende verbinding met spiritualiteit

De hersenstam

 • Kenmerkt de eerste fase van het mensenleven
 • Is een voedingsbodem voor de cortex waarmee een probleem sneller wordt gedetecteert
 • Omvat het limbisch systeem (zetel van emoties) en het verlengde ruggenmerg (zetel van vitale functies zoals ademhaling, slaap en hartslag)
 • Wordt door de mens kunstmatig gespleten van de cortex
 • Het limbisch systeem (‘limbus’ betekent ‘rand’) ligt anatomisch gezien om het verlengde ruggenmerg heen
 • Het limbisch systeem heeft mede te maken met beelden waarin dromen de oorsprong vinden
 • Onder andere kunsten in het bijzonder het muzikale vermogen bevindt zich sterk in het limbisch systeem

De cortex

 • Kenmerkt de tweede fase van het mensenleven
 • Herbergt het verstand en beslaat ongeveer 85% van de herseninhoud
 • Overwoekert anatomisch gezien de hersenstam
 • Splijt de mens kunstmatig van de hersenstam
 • Zorgt ervoor dat instincten verfijnd worden tot emoties die gecensureerd kunnen worden
 • Kan de weg vrijmaken voor contact met diepere impulsen vanuit de hersenstam
 • Herbergt bewustzijn maar dat bewustzijn is niet nodig om gedrag te sturen
 • Ondersteunt en verstoort processen van ademhaling
 • Werkt ademhalingsoefeningen tegen waardoor spanningen ontstaan
 • Polariseert de nacht ten opzichte van de dag
 • Heeft enigszins vat op slaap omdat die daarvoor controle moet verliezen
 • Raakt bij slaapproblemen afgesneden van impulsen van de hersenstam
 • Begrijpt wat concentratie is maar niet wat aandacht is omdat aandacht geen begrip maar een gewaarwording is
 • Moet ten behoeve van een gewaarwording van aandacht meewerken aan verlaging van bewustzijn

Emotioneel en zintuiglijk

 • Balans tussen hersenstam en cortex kenmerkt de derde fase van het mensenleven waarmee een aandachtvolle houding ontstaat
 • Op lichamelijke fundamentele functies (ademen, slapen etc.) waarmee emoties gepaard gaan hebben we met ons verstand en dus onze wil geen greep
 • Gevoelens laten zich nimmer verdringen en duiken stelselmatig op als lichamelijk ongemak (‘conversie’)
 • Onbewust voelen en het genieten uiten zich in ademhaling
 • De regulatoren van onze emoties staan in een rechtstreekse verbinding met het immuunsysteem
 • Zintuiglijk bewustzijn is een ervaringsweten dat gnosis wordt genoemd
 • ‘De’ seksualiteit bestaat niet en wat er wel bestaat is fundamenteel irrationeel omdat onze wil op de oerkracht geen enkele vat heeft

Spanning

 • Psychische spanning zet zich af op basisfuncties
 • Psychische spanning heeft een directe relatie met de spierspanning
 • Psychische spanning zet zich af in de inwendige organen
 • Angst kan, eenmaal doorgedrongen tot de cortex, enorme proporties aannemen
 • De grondvorm van alle angst is die voor het ‘niets’; voor een afgrond naar het onbekende

Overig

 • Spirituele levensbeschouwingen stellen basisfuncties vaak centraal
 • Muziek is doorslaggevend in beleving van spiritualiteit
 • Bij geboorte wordt de placenta vervangen door de longen waarmee de mens zich gebonden weet aan de ‘kosmische moeder’
 • De mens heeft geen ademhaling omdat die ademhaling is
 • Overgave aan slaap is mogelijk de meest kosmische ervaring die we hebben
 • Dromen worden in de westerse cultuur slecht gewaardeerd waarmee geloofd wordt dat er geen vat op kan zijn
 • De polariteit van leven en dood is nergens zo sterk aanwezig als bij voeding
 • Evident toont seksualiteit hoezeer verstand geen greep op de werkelijkheid heeft
 • Elk wezen heeft innerlijk maatgevoel waarmee evenwicht ontstaat
 • ‘Med’ van het woord medicijn en meditatie is afkomstig uit het Latijn dat genezen betekent

Literatuur

Tjeu van den Berk, ‘Het mysterie van de hersenstam – Over basisfuncties, psychosomatiek & spiritualiteit’, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2001

Bijdrage van

Leander Tijdhof

Met dank aan

Wim Laumans