MICHELLE OLLEY, ‘Omgaan met de verwrongen realiteit van Body Dysmorphic Disorder – Kunstenaars Liz Atkin en Leigh de Vries gebruiken fotografie en performances om hun verstoorde zelfbeeld een plek te geven.’, https://www.vice.com/nl/article/omgaan-met-de-verwrongen-werkelijkheid-van-body-dysmorphic-disorder-293, VICE (Feb 23 2016).

BDD

Body Dysmorphic Disorder is nog een relatief nieuwe stoornis als het gaat om onderzoek en bewustzijn. BDD werd pas in 2013 erkend als onderdeel van het obsessief-compulsieve spectrum, waar ook stoornissen als dwangneuroses onder vallen. (…) Mensen die last hebben van BDD hebben een verstoord beeld van hoe ze eruitzien. (…) De stoornis kan ervoor zorgen dat patiënten zich afsluiten voor de rest van de wereld, en vast komen te zitten in een vicieuze cirkel van angst en zelfhaat. (…) BDD wordt meestal behandeld met (…) gedragstherapie en (…) medicatie. Maar er is ook een andere manier om met de stoornis om te gaan: door er kunst van te maken.