Margreet Vermeulen, ‘Onbegrepen klacht vergt persoonlijke aanpak’, https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-onbegrepen-klacht-vergt-persoonlijke-aanpak~a4517651/, de Volkskrant (21 september 2017)

Personalised Medicine

Of je klachten nu hun oorsprong vinden in een verwaarloosde infectie of een traumatische gebeurtenis in je jeugd, blijft lastig te achterhalen. En de oorzaak vinden, neemt de klachten niet weg. Daarom is het relevanter om te kijken naar factoren die de klachten in stand houden. (…) De een moet in beweging komen en aan zijn conditie werken, de ander moet conflicten leren hanteren of in faalangsttherapie. Weer een andere patiënt kun je helpen zijn klachten te accepteren. Daarmee schuiven we op in de richting van Personalised Medicine. (…) Je moet het zien als een puzzel. Bij iedereen spelen andere biologische, psychische en sociale factoren een rol.