Eva Nyst, ‘Ongeduld is de gesel van onze tijd’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ongeduld-is-de-gesel-van-onze-tijd.htm, Medisch Contact (18 december 2019)

Het gebrek aan geduld en ‘het verlangen naar de oppervlakte’ van deze tijd bezwaren Enquist. (…) Van muziek oefenen leert een kind verdragen dat het iets niet kan, dat het langzaam gaat en tijd kost. De gesel van onze tijd is dat alles snel moet en direct bevrediging moet geven. (…) Psychotherapie beperkt zich tot symptoombestrijding. Maar het symptoom betekent iets. Het heeft een functie binnen hoe iemand is. (…) Symptoombestrijding is ook weer een oppervlakkige manier van denken. En inefficiënt. Het is beter iemand zich te laten ontwikkelen, maar dat kan alleen met langdurige therapie.

Zoeknaam

Anna Enquist