Drs. Leander P. Tijdhof, ’Ontwikkeling – Een communicatieve vorm’, http://eepurl.com/bT2_aP, Nieuwsbrief Praktijk Leander Tijdhof (11 april 2016).

Levinas

In de filosofie van Emmanuel Levinas (1906-1995) is er geen ego maar de ander. Daaruit volgt dat onze individuele ontwikkeling communicatief is.