‘Ontwikkeling van kind op sociaal-emotioneel vlak blijkt te voorspellen’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/ontwikkeling-van-kind-op-sociaal-emotioneel-vlak-blijkt-te-voorspellen/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (mei 03, 2019)

Communicatie ouders en kind

Mind-mindedness is de mate waarin ouders de gedachten, wensen en emoties van hun kind herkennen en daar blijk van geven in de communicatie met hun kind. (…) Uit dit onderzoek is gebleken dat een relatief lage frequentie van juiste interpretaties van ouders een lagere sociale competentie en andere gedragsproblemen van het kind op 4,5 jarige leeftijd tot gevolg kan hebben. (…) Opvallend is dat de vaders bij het meetmoment op 4 en 12 maanden vaker nonattuned opmerkingen maken dan de moeders. Op deze leeftijd hebben deze opmerkingen van de vaders echter nog geen voorspellende waarde; die van de moeders wel. Dit wijst erop dat de rol van de vader belangrijker wordt naarmate het kind ouder wordt. (…) Nonattuned opmerkingen – dus niet op het kind afgestemde communicatie ­– houden geen rekening met de wensen of emotionele toestand van het kind.