Peter Henk Steenhuis, ‘Onze jeugd lijdt aan prestatie-angst’, https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/onze-jeugd-lijdt-aan-prestatie-angst~ae6b1630/, Trouw (14 juli 2018)

Druk, stress en prestatie

‘Druk’, het is een oud woord. In het Middelnederlands gebruikten we ‘druc’ vooral als synoniem voor ‘angst, kwelling, droefheid.’ Hetzelfde geldt voor ‘stress’, dat van het Oudfranse ‘destresse’ komt en eveneens angst betekent. (…) Stress en druk – angst dus – ontstaat bij kinderen en jongvolwassenen vanwege de prestatiedruk. Als we een synoniem zoeken voor prestatiedruk komt prestatiekwelling of prestatie-angst het meest in de buurt. (…) Er zijn weinig woorden die zo onveranderlijk schijnen te zijn als ‘prestatie’. Goed, ‘prestatie’ stond vroeger ook voor ‘belasting’, te voldoen in geld, in natura of door het verrichten van heerendiensten. Maar verder betekent het woord al eeuwen ‘datgene wat iemand verricht of waartoe hij in staat is.’(…) In de 18e eeuw komen we het 29 keer in kranten tegen, in de 20ste eeuw 400838 keer. Dan blijkt het woord ook nog eens uitermate geschikt om verbindingen aan te gaan: prestatiemodel, topprestatie, wanprestatie, tegenprestatie, prestatieloon of prestatiesport – allemaal woorden die in de 18e eeuw de krant nog moesten halen. Net als ‘prestatiedruk’. (…) Beseffen we dat we hier op een collectief zingevingsprobleem stuiten?

Link naar informatie RVS

‘Over bezorgd; Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) -> https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/RVS_essay_Over_bezorgd_Maatschappelijke_verwachtingen_en_mentale_druk_onder_jongvolwassenen.pdf