Jeroen Schmale, ‘Onze kinderen zijn watjes’, http://www.ad.nl/nieuws/onze-kinderen-zijn-watjes~ad0ac9dd/, AD (01-06-16).

Motoriek beroerd

Onze kinderen weten niet meer hoe te vallen. Hun motoriek is zo beroerd dat de gevolgen (…) groot zijn. (…) Het is rijkelijk beschreven en gedocumenteerd dat ouders dichter op hun kinderen zitten, risicovermijdend gedrag vertonen. En dat heeft z’n beperkingen voor de opvoeding. Kinderen hebben ruimte nodig om de wereld te leren kennen. Je kunt ze niet opsluiten, niet van honderd regels voorzien. Zo werkt een ontwikkeling niet. (…) Kinderen hebben het recht zichzelf te zijn, recht op de dag van vandaag en recht op de dood.