Ted Kloosterboer, ’OOM DIK EN TANTE GER‘, https://www.vreedzaam-oost.amsterdam/oomdik, Vreedzaam Oost (bezocht op maandag 6 juli 2020)

Wij vinden dat ieder kind aandacht en liefde verdient. En nu, deze zomer, nog een beetje extra, omdat het toch allemaal anders is dan normaal. Daarom roepen we iedereen op om een buurt-oom of buurt-tante te worden voor de kinderen in hun omgeving. (…) It takes a village to raise a child. (…) Dat is het uitgangspunt van de Vreedzame Wijk. Hoe voeden we onze kinderen op? En wie zijn dat? Is dat ook het buurmeisje? Die jongen die voetbalt op het plein? (…) Vreedzaam Oost is als brede beweging in Amsterdam Oost opgezet, om actief te werken aan een betere buurt, waarin kinderen en jongeren gestimuleerd worden om actief onderdeel te zijn van die buurt. Zij leren wat het betekent om in een democratie op te groeien en op een vreedzame manier samen te leven.

Dankzegging aan

Tsjerk Holtrop – ontwerp