Caroline Kraaijvanger, ‘Ouders besteden meer tijd aan hun kinderen dan vroeger’, https://www.scientias.nl/ouders-besteden-meer-tijd-aan-kinderen-dan-vroeger/, scientias.nl (3 oktober 2016).

1965-2012

In 1965 besteedde een moeder gemiddeld dagelijks 54 minuten aan de zorg voor de kinderen. In 2012 besteedden moeders bijna twee keer zoveel tijd aan de zorg voor hun nageslacht: 104 minuten per dag. De tijd die vaders met hun kinderen bezig zijn, nam nog veel sterker toe: van 16 minuten per dag (in 1965) naar 59 minuten per dag (in 2012).