Alexandra van Ditmars, ‘Ouders, een kind heeft niets aan uw rode lopertje’, https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/-ouders-een-kind-heeft-niets-aan-uw-rode-lopertje-~a76c9a07/, Trouw (31 mei 2018)

Engagement

Voor het bijbrengen van morele waarden geldt: niet erover praten, maar doen. (…) Hoe een ouder of leraar reageert op een kind is veel bepalender dan een les over morele waarden. Dat gedrag ziet het kind als vanzelfsprekend. (…) Sommige ouders rollen continu een rood lopertje uit voor hun kind. Als hun kind verdrietig is omdat het niet is uitgenodigd voor een partijtje, willen ze hun kind enkel troosten en helpen. Terwijl in tegenslagen juist de mogelijkheid ligt om kinderen begrip bij te brengen voor anderen. (…) Wij zijn zo doordrongen van het pluralisme, dat wij vergeten ons eigen engagement uit te drukken. We praten liever over de veelheid van waarden, dan dat we voor onze waarden uitkomen.