‘Ouders van prematuur kind worstelen met tal van verlieservaringen’, https://www.vakbladvroeg.nl/ouders-prematuur-kind-worstelen-tal-verlieservaringen/, Vakblad Vroeg (25 september 2017)

Verwerkingsproces

Ouders van een prematuur kind kampen vaak tal van verlieservaringen. (…) Dit geldt in de eerste plaats door het feit dat de zwangerschap voortijdig stopt. (…) Daarnaast verliezen ze de roze wolk rond de geboorte, want het is het niet het gezonde kindje waar ze zo lang naar hebben uitgekeken. Bovendien verliezen ze hun verwachte rol als ouders omdat de zorg voor hun pasgeborene bij de afdeling neonatologie ligt. Het knuffelen, genieten en vertroetelen staan allemaal zwaar onder druk. Behalve deze verliesgevoelens, raken de kersverse moeders ook vaak nog eens het vertrouwen in hun eigen lichaam kwijt. (…) Eigenlijk is een rouwproces onafwendbaar, maar ondertussen is de baby er en ontwikkelt zich de ouder-kindrelatie. (…) Tijdens de neonatologieperiode in het ziekenhuis moeten de ouders (…) door blijven gaan. Ze lijken soms op automatische piloot te blijven functioneren. Soms komen pas enkele maanden na thuiskomst de emoties naar boven en kan het verwerkingsproces beginnen.