Hade Wouters, ‘Paul Verhaeghe: ‘We zijn vervreemd van ons eigen lichaam’, https://www.psychologies.be/nl/paul-verhaeghe-we-vervreemd-eigen-lichaam/, PSYCHOLOGIES, Pycho Media Belgium NV (bezocht op 24 oktober 2019)

We maken onszelf ziek

Op de keper beschouwd zijn persoonlijkheidsstoornissen identiteitsstoornissen, dus moest ik wel de vraag stellen hoe het komt dat onze persoonlijkheid, onze identiteit, zo massaal verstoord wordt. Dat moest te maken hebben met een aantal maatschappelijke veranderingen, dat kon niet anders. (…) Het ‘nooit genoeg’ betekent dat we in concurrentie moeten gaan, zelfs met onszelf, door spiegelbeelden en ideaalbeelden die ons voorgehouden worden. Het ‘nooit goed genoeg’ is een nieuwe vorm van vervreemding. (…) Het psychologische gaat over hoe we ons voelen en het biologische is hoe dat ons lichaam beïnvloedt. Dat is één geheel, maar het valt mij op hoe vaak we ons niet bewust zijn van die samenhang. En dat is gevaarlijk. (…) We zijn onszelf ziek aan het maken. In de mainstream geneeskunde wordt er dan gezegd dat de oorzaak van een ziekte onbekend is. (…) Het individuele en individualisme is een ziekte van onze tijd. Alles wordt zeer sterk bij het individu gelegd. (…) We hebben nog nooit de kans gehad om het zo goed te hebben, maar we moeten er wel bewust van worden en ervoor kiezen. (…) Mensen die zeggen dat ze in een mallemolen zitten en zeggen geen keuze te hebben, daarbij gaat het van kwaad naar erger.

Meer Paul Verhaeghe

Drs. Leander P. Tijdhof, ‘Het ziekmakende protest van de buik’, https://haptonomiehaptotherapie.com/2019/01/06/het-ziekmakende-protest-van-de-buik/, Kennisweb haptonomie, Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht (6 januari 2019)