‘Pedagogisch Contact; de verdieping op Pedagogische Tact’, http://www.pedagogischcontact.nl/pedagogische-contact-lesgeven-lichaam/, CPC – Centrum Pedagogisch Contact (bezocht op 25 mei 2017)

Kwaliteit contact

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met het kind, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. (…) Je wordt uitgenodigd om op onderzoek uit te gaan.

Data

5 oktober 2017 – 1 november 2017 – 30 november 2017 – 11 januari 2018 te Heeswijk Dinther