Marjolein Streur, ‘Persoonlijke factoren verminderen therapietrouw bij bekkenbodemklachten’, https://www.psychfysio.nl/persoonlijke-factoren-maken-therapietrouw-op-lange-termijn-moeilijk-bekkenbodemklachten/, PsychFysio (bezocht op 3 januari 2017)

Therapie niet bepalend

Uit cijfers blijkt dat op de korte termijn 64% van de patiënten de oefeningen goed volhoudt, maar dat het op lange termijn (6 maanden of langer) daalt naar zo’n 23%. (…) De meest bepalende items voor slechte therapietrouw waren het ‘vergeten om oefeningen te doen’ en het ‘genoeg hebben van de oefeningen’. (…) Patiënten met een lage therapietrouw gaven zelf als redenen vooral luiheid, gebrek aan discipline, verbetering van de symptomen, vermoeidheid, tijdgebrek, te weinig aandacht en te weinig feedback op de oefeningen. (…) De (inhoud van de) fysiotherapie zelf lijkt dus niet bepalend te zijn voor het volhouden van de oefeningen. Vooral patiëntgerelateerde factoren blijken bepalend.