Barbara Ehrenreich, ‘Piep! Tot rust komen! Nu!’, https://www.groene.nl/artikel/piep-tot-rust-komen-nu, De Groene Amsterdammer (11 april 2018)

Cognitie levert in

De superioriteit van de wilskracht ten opzichte van het lichaam, of chiquer gezegd, van de geest tegenover de materie, wordt in elke postklassieke religie en filosofie onderschreven. (…) Maar is de geest wel te vertrouwen? Een psychiater uit de jaren vijftig zou in de huidige fitnesscultuur ongetwijfeld allerlei psychische stoornissen ontwaren. (…) In elke sportschool is altijd wel het graatmagere anorectische lichaam te vinden van iemand die zich urenlang in de ‘cardiohoek’ afbeult om je te doen twijfelen aan de vooronderstelde superioriteit van de geest. (…) Niet alleen kan onze geest in de war raken door veel voorkomende psychische stoornissen als depressie, ook zijn basale cognitieve vermogens lijken achteruit te gaan. (…) Leraren, ouders en psychologen zien een sterke vermindering van ons concentratievermogen, zowel bij kinderen als volwassenen. (…) Neurowetenschappers bevestigen dat het menselijk brein door elektronische verslaving ‘opnieuw bedraad’ is, waardoor onze aandachtsspanne is bekort en de kwaliteit van onze slaap aangetast. (…) Wanneer we van Twitter naar Facebook klikken, van tekst naar hypertekst, van de ene naar de andere link, worden er met koortsachtige wisselvalligheid synapsen gevormd en afgebroken, waarschuwen neurowetenschappers, waardoor onze neurale ondersteuning te verzwakt raakt om grote gedachten te huisvesten.