Peter Moleman, ‘Pijn zit altijd tussen de oren’, https://www.breininactie.nl/pijn-zit-altijd-tussen-de-oren/, Brein in actie (26 april 2018)

Pijn als emotie

Ervaring van pijn wordt pas gevormd in de hersenen. (…) Beschadigingssignalen (…) gaan ook naar andere hersendelen. Dat zijn cortexgebieden die een rol spelen bij aandacht (…) en gebieden die te maken hebben met emotie en motivatie. (…) Dat pijn pas ontstaat in de hersendelen voor aandacht, emotie en motivatie verklaart ook dat pijn zo sterk te beïnvloeden is door je aandacht af te leiden en ook sterk afhangt van je emotionele toestand. (…) Pijn is (…) het beste op te vatten als een emotie, maar anders dan andere emoties is het altijd gekoppeld aan de waarneming ervan in een bepaald deel van het lichaam.