Redactie, ‘Pijnbeleving afhankelijk van interpersoonlijke omgeving’, https://www.psychfysio.nl/pijnbeleving-afhankelijk-van-interpersoonlijke-omgeving/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 16 september 2020)

Als mensen zich afgewezen voelen, reageren ze sterker op pijnprikkels dan wanneer mensen zich geaccepteerd voelen. Hoe groot deze impact is, hangt onder meer samen met de vroege ontwikkeling. (…) Chronische pijn en psychiatrische stoornissen gaan regelmatig samen. Meer dan de helft van de mensen die lijden aan depressie of angststoornissen hebben ook chronische pijnklachten. (…) Uit onderzoek blijkt dat chronische gecentraliseerde pijn sterk geassocieerd is met hypersensitiviteit voor interpersoonlijke afwijzing, een suboptimale interpersoonlijke omgeving in de jeugd en moeilijkheden bij het begrijpen en tonen van gevoelens naar anderen. Ook neemt pijn toe bij interpersoonlijke problemen en verergerde gevoelens van afwijzing. (…) Ook bij gezonde personen wordt een verband gezien tussen pijn en afwijzing; als een pijnstimulus wordt gegeven in de context van afwijzing vergeleken met acceptatie was de pijn erger. (…) Individuele verschillen (…) hangen samen met interpersoonlijke ervaringen met de ouders/verzorgers in de vroege jeugd.

Bron

Landa, A., Fallon, B.A., Wang, Z., Duan, Y., Liu, F., Wager, T.D., Ochsner,K., Peterson, B.S. (2020). When it hurts even more: The neural dynamics of pain and interpersonal emotions. J Psychosom Res . Jan;128:109881.