‘Pilotstudie naar de effectiviteit van yoga’, http://www.centrumintegralepsychiatrie.nl/pilotstudie-naar-de-effectiviteit-van-yoga/, Centrum Integrale Psychiatrie CIP Lentis (28 september 2015).

Afname klachten

Uit een analyse van de resultaten blijkt dat de deelnemers na afloop van de yogatraining minder symptomen rapporteerden. (…) Na afloop van de training waren depressieve klachten, angstklachten en stressklachten significant afgenomen.