Lex Bohlmeijer, ‘Podcast: De mens zal terugkeren naar zijn diepste wezen – het spel’,
https://decorrespondent.nl/8432/podcast-de-mens-zal-terugkeren-naar-zijn-diepste-wezen-het-spel/3124722499008-1de1a5c4, De Correspondent (30 juni 2018)

Homo Ludens

Cultuur komt voort uit de spelende mens. Die stelling ontvouwde historicus Johan Huizinga in zijn befaamde studie Homo Ludens. Maar hoeveel is er nog over van spelplezier en pure sportiviteit? (…) Bestaat er nog zoiets als een zuivere sport? Is er nog iets over van het pure plezier waarmee je volledig in het spel kunt opgaan? Zoals kinderen doen? (…) Huizinga: ‘In de sport hadden we te doen met een activiteit, die bewust en erkend is als spel, die evenwel is opgevoerd tot zulk een graad van technische organisatie, materiële uitrusting en wetenschappelijke doordachtheid, dat in haar collectieve en publieke uitoefening de eigenlijke stemming van het spel dreigt teloor te gaan.’ Nota bene, hij schreef dit in 1938! (…) Misschien gaat in een verre toekomst het echte spel juist weer een veel grotere rol spelen.

Zoeknaam

Bert Wagendorp

Zoekbegrip

Vals spel