Pepijn (red.), ‘Positieve taal ondersteunt kind bij angst en pijn’, https://www.vakbladvroeg.nl/positieve-taal-ondersteunt-kind-bij-angst-en-pijn/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (6 maart 2021)

Praten over pijn of waarschuwen voor een prik leidt in veel gevallen tot meer angst en pijn. Wat wel helpt is tijdens de ingreep over iets anders praten, zoals de vakantie. En na afloop benadrukken wat er goed ging. Kinderen onthouden dat als een positieve ervaring.

Link folder

https://kindenzorg.nl/wp-content/uploads/2021/02/FOLDER-HELPEND-TAALGEBRUIK-230221-online.pdf