Lieke Alink, ‘Posttraumatische stress-klachten bij patiënten met een functioneel-neurologisch-symptoomstoornis’, https://www.solk.nl/2020/06/posttraumatische-stress-klachten-bij-patienten-met-een-functioneel-neurologisch-symptoomstoornis/, SOLK.nl (15 juni 2020)

Uit dit onderzoek bleek dat bij 60.7% van de patiënten er sprake was van een dermate hoge score op PTSS-symptomen, dat deze waarschijnlijk indicatief is voor een PTSS. De patiënten met een hoge score op PTSS-symptomen waren vaker alleenstaand, hadden minder vaak een baan en ervoeren een lagere kwaliteit van leven. (…) Op basis van de resultaten concluderen de auteurs dat er onder patiënten met FNS een hoge prevalentie is van symptomen die kunnen duiden op PTSS. Dit sluit aan bij eerder onderzoek, namelijk dat er een associatie lijkt te zijn tussen trauma en de ontwikkeling van FNS. (…) De auteurs adviseren dat behandelaren alert zijn op mogelijke PTSS bij patiënten met FNS. (…) Een functioneel-neurologisch-symptoomstoornis (FNS) is een motorische of sensorische verstoring, die niet verklaard kan worden vanuit een neurologische of andere somatische aandoening. Hierbij kan gedacht worden aan verlammingsverschijnselen, wegrakingen of abnormale schokkende bewegingen.