Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Posttraumatische stressstoornis beïnvloedt respiratoire symptomen’, https://www.psychfysio.nl/posttraumatische-stressstoornis-beinvloedt-respiratoire-symptomen/, PsychFysio (bezocht op 13 december 2018)

Drie factoren

Hoewel deze associatie vaak wordt gevonden, is er nog weinig bekend over het onderliggende mechanismen. (…) Er zijn een aantal factoren die mogelijk een rol kunnen spelen. Ten eerste is slaap belangrijke factor bij fysieke en mentale gezondheid. (…) Slaapstoornissen, of insomnia, komen vaak voor bij mensen met respiratoire aandoeningen. (…) Ten tweede kunnen ook metabole risicofactoren meespelen, zoals obesitas. (…) Ten derde speelt stress een belangrijke rol bij zowel een posttraumatische stressstoornis als bij respiratoire aandoeningen. (…) Daarbij kunnen de bovengenoemde drie factoren ook elkaar weer beïnvloeden.(…) Symptomen van een posttraumatische stressstoornis waren sterk geassocieerd met respiratoire klachten en hoewel de correlatie met longfunctie (…) niet heel sterk was, was het wel significant. (…) In deze studie naar de mechanismen achter de relatie tussen een posttraumatische stressstoornis en respiratoire problemen vinden de onderzoekers dat slaapstoornissen, fysieke inactiviteit en dagelijkse stressoren onafhankelijk van elkaar deze relatie beïnvloeden.

Bron

Waszczuk, M.A., Ruggero, C., Li, K., Luft, B.J., Kotov, R. (2018). The role of modifiable health-related behaviors in the association between PTSD and respiratory illness. Behav Res Ther. Nov 1