Annemiek Leclaire, ‘Psychiater Dirk De Wachter breekt een lans voor verdriet: ‘Daar zit de verbinding met anderen’, https://www.vn.nl/dirk-de-wachter-verdriet/, Vrij Nederland (1 oktober 2019)

In verdriet zit engagement

We kunnen niet meer met verdriet omgaan. (…) Dat komt door de overtrokken maakbaarheidsgedachte. (…) Wij zijn ten diepste natuurlijk strompelende, tekortige wezens, maar dat past niet in de wereld van de maakbare mens. (…) Het aan zichzelf overgeleverde individu is aan het verpieteren. (…) We hebben geen flauw benul hoe te leven, en rond de mensen die ons dat komen vertellen tuigen we een circus op waarmee we misschien nog wel verder aan onze eigen vervreemding bijdragen. (…) We denken dat we geluk net zo kunnen vormgeven als een kunsthart. (…) Juist in het verdriet zit het engagement. Juist in het verdriet, juist in het tekort zit de verbinding met anderen. (…) In het contact over verdriet toont zich de echte liefde.