Huib de Vries, ‘Psychiater Dirk De Wachter strijdt tegen ikkigheid en nikserigheid’, https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/psychiater-dirk-de-wachter-strijdt-tegen-ikkigheid-en-nikserigheid-1.1507082, Reformatorisch Dagblad, Erdee Media Groep (17-08-2018)

Ikkigheid

Door de verlichting ontstond er iets nieuws in de menselijke beschaving: het individu. Sindsdien zijn het niet meer de wetmatigheden van God, zoals het onderscheid tussen rijk en arm, die je leven bepalen. Ieder is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het leven. Als dat niet goed lukt, word je daarop afgerekend. (…) Psychiatrische diagnoses blijven hypothesen. Wérkhypothesen. Het probleem is dat ze tot waarheden worden gemaakt, waardoor de mens op den duur samenvalt met zijn diagnose. (…) Het gevaar van een hoog intellectualistische, academische, wetenschappelijke psychiatrie is dat ze de menselijkheid verleert. (…) Gaat het niet zo goed met mensen, dan wordt er een nieuwe afkorting bedacht, waardoor de DSM alleen maar dikker wordt. Die ontwikkeling wordt gestimuleerd door de farmaceutische industrie, die suggereert dat er voor alles een pilletje bestaat. (…) In het werkelijk ontmoeten van de ander, de unieke mens die het moeilijk heeft, komt de menselijkheid bij ons binnen. (…) We staan in de blik van de ander, zoals de Joodse filosoof Levinas zegt. Het brein is daarvoor slechts het instrument; de connectie is de essentie.

Meer Levinas

EMMANUEL LEVINAS – Betekenis voor de haptonomie: https://emmanuellevinashaptonomie.wordpress.com/