Nina Polak, ‘Psychische kwetsbaarheid is geen zwakte, maar hoort bij het bestaan’, https://decorrespondent.nl/12154/psychische-kwetsbaarheid-is-geen-zwakte-maar-hoort-bij-het-bestaan/4504017700776-f16da6fc, De Correspondent (februari 2021)

De samenleving moet anders gaan denken over psychiatrie. Want als ik zie met welke vragen mensen aankloppen, dan denk ik steeds vaker: dit kunnen we helemaal niet. (…) Wanneer ik eigenlijk troost zou willen bieden, wordt mij vaak gevraagd een recept uit te schrijven. (…) Ouders komen geregeld met zelf gestelde diagnoses en als ze die van de arts niet bevestigd krijgen, zoeken ze een second opinion. (…) Het brein heeft een mythische aantrekkingskracht, in al zijn ongrijpbaarheid. Mensen die daar iets over weten, worden al gauw geïdealiseerd als de allerslimsten. (…) Expertise is ook een identiteit. (…) De waarheid is dat we er nog steeds weinig van begrijpen. (…) De prestatienorm is zo dominant geworden dat wanneer jonge mensen er niet aan voldoen, het enige alternatief de ggz lijkt. Dan heb je een verklaring voor je afwijken, dan kun je er zelf niets aan doen. (…) Als het probleem geen naam heeft, dan kan het voor ouders voelen alsof het aan hen ligt. (…) Vroeger werd bij de intake van een kind standaard een biografie van de ouders afgenomen. Dat heb ik, in de afgelopen twintig jaar waarin DSM-diagnoses dominanter werden, helemaal zien verdwijnen. (…) Ware inclusie ontstaat pas als psychische kwetsbaarheid niet langer gezien wordt als zwakte, maar als inherent aan het bestaan.

Zoeknaam

Floortje Scheepers

Zoekterm

Mensen zijn ingewikkeld