‘Psychische kwetsbaarheid voor depressie en angst verdient meer aandacht’, https://www.ggznieuws.nl/home/psychische-kwetsbaarheid-voor-depressie-en-angst-verdient-meer-aandacht/, GGZNIEUWS.NL (4 april 2019)

Onderliggende kwetsbaarheid

Tijdens de behandeling van een depressie of angststoornis moet er naast de symptomen ook aandacht zijn voor de onderliggende psychologische kwetsbaarheid. (…) Vooral de neiging om moeilijke situaties te vermijden, emotionele instabiliteit, introversie (in zichzelf gekeerd zijn) en een gevoel van weinig controle over het leven maakt mensen kwetsbaar voor het ontwikkelen van depressie en angst. Deze eigenschappen verhogen ook het risico op het voortduren van de depressie of angststoornis. (…) Uit (…) onderzoek (…) blijkt dat mensen die eenmaal een depressie- of angststoornis hebben, daar moeilijk weer van af komen.

Zoeknaam

Sascha Struijs