Edwin Oden, ’Psychoanalyticus Paul Verhaeghe – We beseffen te weinig hoezeer we bestaan via de ander’, https://blendle.com/i/psychologie-magazine/we-beseffen-te-weinig-hoezeer-we-bestaan-via-de-ander/bnl-psychologie-20150813-22, Psychologie Magazine (13 augustus 2015).

Basale begrippen

De psychoanalyse onderscheidt twee basale begrippen: identificatie en separatie – dat zijn de twee belangrijkste drijfveren in het leven van de mens. Via identificatie en separatie bouwen we onze identiteit op, ze maken ons tot wie we zijn. Identificatie is het je spiegelen aan anderen, het gericht zijn op de groep, je aan elkaar verbinden, solidariteit. Maar tegelijkertijd heeft een mens ook de neiging tot separatie: autonoom en onafhankelijk zijn – negatief geformuleerd zou je dat egoïsme kunnen noemen. Idealiter bestaat er een evenwicht tussen identificatie en separatie. (…) Wat je nu ziet, is dat onze ­identiteit eenzijdig verschoven is: de maatschappij vraagt ons enorm individualistisch te zijn, ten koste van verbondenheid. (…) De identificatie met de ­ander is naar de achtergrond verdrongen.