N. Elstiņš-Tromp, ‘Psychologisch functioneren van mensen met chronische pijn’, http://www.solk.nl/2017/01/psychologisch-functioneren-van-mensen-met-chronische-pijn/, SOLK.nl (2 januari 2017).

Angst en depressie

Ongeveer 20% van de wereldbevolking heeft op drie of meer dagen in de week last van pijn, gedurende meer dan drie maanden. (…) Lage rugpijn is de meest voorkomende vorm van chronische pijn. (…) Zo’n 65% van de patiënten met chronische pijn heeft geen specifieke diagnose en bij 33% is er geen specifieke aanleiding voor de klachten. (…) Vergeleken met de gezonde controlegroep rapporteerden de mensen met chronische pijn in elk geïncludeerd onderzoek meer depressie en angstklachten. (…) Angstklachten kwamen vaker voor dan depressie. (…) De resultaten uit deze meta-analyse laten zien dat chronische pijn allerlei domeinen van het psychisch functioneren kan aantasten.