Caroline Kraaijvanger, ‘Psychopaten blijken toch wel angst te voelen’, https://www.scientias.nl/psychopaten-blijken-toch-wel-angst-voelen/, scientias.nl (31 augustus 2016).

Heroverweging

Onderzoekers (…) concluderen dat de angst niet compleet ontbreekt bij psychopaten. (…) Invloedrijke theorieën die een prominente rol toewijzen aan het ontbreken van angst in de psychopathie, moeten worden heroverwogen.