Wouter Kusters, ‘Psychopathologie en de verdringing van de filosofie’, https://kusterstekst.nl/?page_id=398, Kusters Tekst (bezocht op 14 juli 2020)

Najaarscursus voor filosofen en iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de menselijke geest. (…) De psychiatrie in onze tijd kiest veelal voor een instrumentele benadering (een combinatie van medicatie en aanpassing), maar ook daaraan liggen filosofische ideeën ten grondslag die het verdienen om bevraagd te worden. Het achterliggende reductionistische model heeft de fenomenologie niet zozeer weerlegd, maar aan het gezicht onttrokken en wellicht zelfs verdrongen. En de hedendaagse psychiatrie heeft daarmee wellicht ‘geen ongelijk met wat het beweert, maar wel met wat het verzwijgt’ – en verdringt.