‘Psychose en trauma’, https://www.psychosenet.nl/psychose/oorzaken-psychose/trauma/, PsychoseNet (bezocht op 6 april 2019)

Schokkende ervaring

In feite kan een trauma veroorzaakt worden door elke gebeurtenis die voor jou persoonlijk heel ingrijpend is geweest, hoe groot of klein ook. (…) Direct na een schokkende ervaring komen stemmen horen en gevoelens van achterdocht regelmatig voor. (…) Het meemaken van een psychose, met alle gevolgen van dien, kan voor iemand (…) traumatisch zijn. (…) Wanneer je een veilige omgeving biedt en een goede vertrouwensband met elkaar hebt opgebouwd, dan is traumabehandeling heel goed mogelijk. (…) Wetenschappelijk onderzoek en therapeutische sessies zoals psychoanalyse, transactionele analyse en familieopstellingen tonen aan dat een psychose ook een reactie kan zijn die voortkomt uit collectieve familietrauma’s of familiegeheimen die generaties lang worden doorgegeven. Men spreekt dan van ‘transgenerationele overdracht’. (…) Onderzoek heeft aangetoond dat traumatische gebeurtenissen invloed hebben op je DNA.

Zoeknaam

David van den Berg