San Nijensteen, ‘Psychose of spirituele ervaring?’, https://www.psychosenet.nl/psychose-of-spirituele-ervaring/, PsychoseNet (14 juni 2019)

Afstemming andere realiteit

Ik weet niet wat mij overkomt. Een plotseling besef dat ik onderdeel ben van een veel grotere wereld dan de wereld zoals ik die tot dat moment ken. (…) Een deel van mij vindt het fantastisch een ander deel denkt: help wat moet ik hiermee? Ik probeer het te begrijpen, het in een rationeel kader te plaatsen, maar dat is onmogelijk. (…) De diagnose: acute manische psychose. Psychose, het verliezen van het contact met de realiteit. (…) Ik ben ervan overtuigd dat het geen psychische ziekte was. Dat het geen verliezen van het contact met de realiteit was, maar een kennismaking met een andere realiteit. (…) Ik zie het als afstemmen op een andere frequentie.

Tip redactie Kennisweb

Gradus van Florestein, ‘Transpersoonlijke psychiatrie’ op: https://www.bol.com/nl/p/transpersoonlijke-psychiatrie/1001004001827952