Nina Visser, ‘Psychosociale factoren bij hart- en vaatziekten’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/psychosociale-factoren-bij-hart-en-vaatziekten/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (april 05, 2018)

Aandacht

Hoewel psychosociale risicofactoren (…) net zo belangrijk zijn als lichamelijke, wordt er in de zorg rondom hart- en vaatziekten momenteel nog weinig mee gedaan. (…) De erkenning en herkenning van psychosociale problemen is er echter niet altijd. (…) Aandacht (…) als sleutelwoord. (…) Het zou goed zijn als de lijnen tussen cardiologie en psychologie korter worden.

Zoeknaam

Paula Mommersteeg, Tilburg University