Redactie, ‘Quickscan Bezieling 2019: jongste generatie zorgverleners meest onder druk’, https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/resultaten-quickscan-bezieling-2019, VvAA (18 november 2019)

In opdracht van VvAA onderzocht onderzoeksbureau Triple i Human Capital dit najaar de bezieling onder ruim 2.000 zorgverleners. Van alle beroepsgroepen rapporteren de medisch specialisten de hoogste werkdruk, in combinatie met een toenemende disbalans tussen werk en privé. Gevraagd naar hun toekomstperspectief, geeft slechts een derde van de zorgverleners aan tot hun pensioen in de zorg te willen blijven werken. (…) Kijkend naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, wordt duidelijk dat de ‘mentale energie’ van de jongste generatie zorgverleners anno 2019 het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 is het aantal zorgverleners tot 35 jaar oud met burn-outklachten gestegen van 13% naar 20%. (…) Tot slot is opvallend dat het taboe op ondersteuning door een coach het hoogst is onder de jongste generatie.