Koos Groenewoud, ‘Recensie “Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving” van Jan Rotmans, https://www.lerendeleiders.nl/boekenclub/recensie-omwenteling-van-mensen-organisaties-en-samenleving-van-jan-rotmans, Platform Lerende Leiders (21 maart 2018)

Wenkend perspectief

Het boek houdt je een spiegel voor, zet je aan tot nadenken en is uiterst compleet. Ik ben zelf erg geraakt door de persoonlijke belevenissen die Rotmans heeft meegemaakt en de verhalen van mensen. (…) In dat verband zouden heel wat bestuurders zich eens moeten verdiepen in Nieuw = Dienend Leiderschap. (…) De in het boek genoemde negatieve  voorbeelden ten spijt spreekt optimisme uit het boek, zowel op macro, – meso, – en microniveau. In tijden van verwarring en cynisme is er grote behoefte aan optimisme en een wenkend perspectief. Veranderen is soms lastig, maar het proces en het resultaat geeft energie.